Tổ chức
Hoạt động
Văn bản, Tài liệu
Pháp luật
Lịch công tác
Thư viện bài giảng
   Bài giảng môn Toán
   TKB ĐĂNG BÀI GIẢNG- ĐỊA CHỈ MAIL CỦA GV    THỜI KHÓA BIỂU HKII NH 2019- 2020
   Bài giảng môn Toán Pháp
   Bài giảng môn Văn
   Bài giảng môn Hóa
   Bài giảng môn Sinh
   Bài giảng môn Lý
   Bài giảng môn tiếng Anh
   Bài giảng môn tiếng Pháp
   Bài giảng môn Sử
   Bài giảng môn Địa
   Bài giảng môn CN
   Bài giảng môn CD
   Bài giảng môn Nhạc
   Bài giảng môn TD
   Bài giảng môn Mĩ thuật
   Bài giảng môn Tin
THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC DẠY HỌC VÀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Kính thưa quý vị phụ huynh (người bảo hộ) HS toàn trường! Nhà trường xin gửi đến toàn thể CMHS Thông báo về công tác dạy học và phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay theo đường link dưới đây để cùng phối hợp thực hiện:
SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC (sửa đổi, bổ sung)
Thực hiện văn bản chỉ đạo, nhà trường xin thông tin đến CMHS toàn trường SỔ TAY ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TRƯỜNG HỌC (sửa đổi, bổ sung) theo đường link dưới đây:
CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA CÁC CẤP VÀ CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Nhà trường xin gửi đến các bậc CMHS các văn bản chỉ đạo của các cấp và kế hoạch của nhà trường liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022 như sau:
|<<    <   
[1]23
   >    >>|