Tổ chức
Hoạt động
Văn bản, Tài liệu
Pháp luật
Lịch công tác
Thư viện bài giảng
   Bài giảng môn Toán
   TKB ĐĂNG BÀI GIẢNG- ĐỊA CHỈ MAIL CỦA GV    THỜI KHÓA BIỂU HKII NH 2019- 2020
   Bài giảng môn Toán Pháp
   Bài giảng môn Văn
   Bài giảng môn Hóa
   Bài giảng môn Sinh
   Bài giảng môn Lý
   Bài giảng môn tiếng Anh
   Bài giảng môn tiếng Pháp
   Bài giảng môn Sử
   Bài giảng môn Địa
   Bài giảng môn CN
   Bài giảng môn CD
   Bài giảng môn Nhạc
   Bài giảng môn TD
   Bài giảng môn Mĩ thuật
   Bài giảng môn Tin
BAN ĐẠI DIỆN CMHS TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN- NHA TRANG
Từ năm học 2021- 2022, trường THCS Trần Quốc Toản- Nha Trang có 35 lớp với hơn 1300 HS, trong đó có hơn 700 HS nữ. Nhà trường đã tiến hành bầu ra Ban đại diện CMHS với 14 vị, trong đó có 01 Trưởng ban, 02 Phó Trưởng ban, 01 thủ quỹ và 10 ủy viên. Trưởng Ban đại diện là ông Phạm Ngọc Lễ và Phó Ban đại diện là ông Nguyễn Ngọc Tĩnh. Các vị phụ huynh trong Ban đại diện CMHS trường THCS Trần Quốc Toản đều là các bậc cha mẹ tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, mến thầy yêu trẻ, hết lòng chăm lo và giáo dục con em nên người.