Tổ chức
Hoạt động
Văn bản, Tài liệu
Pháp luật
Lịch công tác
Thư viện bài giảng
   Bài giảng môn Toán
   TKB ĐĂNG BÀI GIẢNG- ĐỊA CHỈ MAIL CỦA GV    THỜI KHÓA BIỂU HKII NH 2019- 2020
   Bài giảng môn Toán Pháp
   Bài giảng môn Văn
   Bài giảng môn Hóa
   Bài giảng môn Sinh
   Bài giảng môn Lý
   Bài giảng môn tiếng Anh
   Bài giảng môn tiếng Pháp
   Bài giảng môn Sử
   Bài giảng môn Địa
   Bài giảng môn CN
   Bài giảng môn CD
   Bài giảng môn Nhạc
   Bài giảng môn TD
   Bài giảng môn Mĩ thuật
   Bài giảng môn Tin
  21/06/2022 11:14        

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2022-2023 CỦA TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN

Nhà trường cập nhật kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023 cho các em HS và các bậc CMHS được biết theo đường link sau đây:

/Portals/8/KetQuaDiemThi_THCS_THCS_Trn_Quc_Ton-Nt.pdf

 
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập: 616773
Số người trực tuyến
   Hiện có: 10   Khách