Tổ chức
Hoạt động
Văn bản, Tài liệu
Pháp luật
Lịch công tác
Thư viện bài giảng
   Bài giảng môn Toán
   TKB ĐĂNG BÀI GIẢNG- ĐỊA CHỈ MAIL CỦA GV    THỜI KHÓA BIỂU HKII NH 2019- 2020
   Bài giảng môn Toán Pháp
   Bài giảng môn Văn
   Bài giảng môn Hóa
   Bài giảng môn Sinh
   Bài giảng môn Lý
   Bài giảng môn tiếng Anh
   Bài giảng môn tiếng Pháp
   Bài giảng môn Sử
   Bài giảng môn Địa
   Bài giảng môn CN
   Bài giảng môn CD
   Bài giảng môn Nhạc
   Bài giảng môn TD
   Bài giảng môn Mĩ thuật
   Bài giảng môn Tin
  29/04/2022 17:44        

ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Chiều ngày 29/4/2022, chi bộ trường THCS Trần Quốc Toản đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự đại hội có 28 đảng viên trong chi bộ (trong đó có 27 đảng viên chính thức). Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Nguyễn Thành Điệp- Bí thư Đảng ủy phường Tân Lập về chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Minh Anh- Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Lê Trương Vương Quốc Thuận-  Đảng ủy viên, Trưởng ban Chỉ huy quân sự phường Tân Lập. Đại hội cũng được đón tiếp các đồng chí trong Ban liên tịch và các đối tượng Đảng cùng về tham dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, đảng viên, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 và 2020-2021. Đại hội chi bộ lần này có nhiệm vụ đánh giá tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đánh giá những việc làm được, những việc chưa làm được, những vấn đề mới nảy sinh, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Trên cơ sở đó, đại hội sẽ đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ tiếp theo 2022-2025 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và của ngành, của nhà trường.

Nhìn chung, cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nhất định về giáo dục tư tưởng chính trị, nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động giáo dục trong và bên ngoài nhà trường, nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng các phong trào thi HSG, GVG các cấp... Công tác tuyên truyền giáo dục các nghị quyết của chi bộ, của Đảng ủy cấp trên cũng đã bước đầu đi vào đời sống của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường và có tác dụng giáo dục sâu sắc. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng nổ và diễn biến phức tạp, chi bộ đã lãnh đạo tập thể Hội đồng sư phạm và toàn thể học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, vượt khó, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Dựa trên những thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2022, cấp ủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025, phấn đấu lãnh đạo nhà trường đạt Tập thể Lao động xuất sắc; chi bộ đạt Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng; chi đoàn đạt Chi đoàn vững mạnh và Liên đội đạt Liên đội mạnh cấp tỉnh.

Đồng thời, các đồng chí đảng viên trong chi bộ cũng đã sáng suốt bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực thực tiễn để lãnh đạo nhà trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, gồm các đồng chí : Trần Thiện Dũng- Bí thư chi bộ, Nguyễn Tuấn Vũ- Phó Bí thư chi bộ và Vũ Hoài Thu- Chi ủy viên.

Đại hội tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2022- 2025, với năng lực lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược, cấp ủy chi bộ trường THCS Trần Quốc Toản sẽ tiếp tục lãnh đạo đơn vị đạt được những thành quả như mong đợi.